Over klassieke homeopathie

Wat is klassieke homeopathie?

Klassieke homeopathie is een energetische geneeswijze die 200 jaar geleden door Samuel Hahnemann voor het eerst systematisch werd toegepast en neergeschreven. De voornaamste pijlers zijn het holistisch principe en het gelijksoortigheidsprincipe.

Het holistisch principe houdt in dat ziekte een verstoring is van het gehele organisme op een dynamisch, met andere woorden, niet-materieel niveau. Daaruit volgt dat genezing ook enkel op dit niveau kan plaatsvinden, en wel door middelen die de kracht hebben hierop in te werken. Deze homeopathische middelen worden bekomen door materiële substanties te verdunnen en te schudden (potentiëren). Zo sterk te potentiëren zelfs dat er materieel van de vertreksubstantie praktisch niets meer overblijft, maar de energetische kracht ervan des te beter ter beschikking komt.

Een tweede pijler is het gelijksoortigheidsprincipe ofwel “het gelijksoortige geneest”. Dit houdt in dat middelen, die bij gezonde mensen na herhaaldelijke toediening een symptoombeeld oproepen, datzelfde symptoombeeld bij zieke mensen kunnen genezen. Dit betekent dat het erop aankomt bij de patiënt de totaliteit van alle symptomen te onderzoeken en dan het middel toe te dienen dat het meest gelijkende beeld vertoonde tijdens de geneesmiddelentest. Men behandelt dus nooit lokale symptomen, maar de veranderde, ziekelijke toestand van de patiënt, met inbegrip van zijn mentaal-emotionele toestand. Een klassiek-homeopathische behandeling vergt dan ook een andere benaderingswijze van de fenomenen ziekte en gezondheid.

Omwille van de tijdrovende en complexe werkwijze heeft men vaak pogingen ondernomen ter vereenvoudiging. Zo ontstond onder meer de klinische homeopathie, waarbij de behandeling zich richt op symptoombestrijding, of ook nog de complex-homeopathie, waarbij men verschillende laag-gepotentieerde homeopathische middelen, die een bepaalde affiniteit met een orgaan of een orgaansysteem vertonen, bij elkaar mengt. Om verwarring te voorkomen is de Hahnemannse methode zich klassieke of unitaire homeopathie gaan noemen. Vooral onder impuls van de Amerikaanse homeopaat J.T.Kent is de methode verspreid en gesystematiseerd. Het is een geneesmethode die door veel systematisch onderzoek tot stand is gekomen en nog steeds, door onderzoeksgroepen overal ter wereld, verder aangevuld wordt.

Men verwart homeopathie vaak met kruidengeneeskunde; deze heeft echter weinig met homeopathie te maken. Een deel van de homeopathische middelen worden wel uit kruiden bereid, maar het is de specifieke behandeling van meermaals verdunnen en schudden die hen tot homeopathische geneesmiddelen maakt. Veel homeopathische middelen worden niet uit kruiden bereid maar uit minerale, dierlijke of menselijke beginsubstanties.

Waarom naar een Klassiek Homeopaat gaan?

Bij een klassiek homeopaat kan je met heel verscheiden klachten terecht. Zowel mentale, emotionele als fysieke klachten kunnen met klassieke homeopathie behandeld worden. Dit omdat we eigenlijk geen klachten op zich behandelen maar wel een persoon in zijn geheel die als gevolg van een dynamische verstoring bepaalde klachten ontwikkelt. Over het algemeen zou men kunnen zeggen, dat alle ziekten en klachten, die nog in een omkeerbaar stadium verkeren, genezen kunnen worden. Ook kan homeopathie in het beginstadium van ernstige ziekten het proces stoppen of op zijn minst vertragen. Kinderen die doorgaans een hoge vitaliteit hebben, reageren vaak heel snel en gunstig op homeopathie. Klachten waarmee mensen bij de homeopaat komen, zijn onder meer:

 • Acute klachten: kwetsures, koorts, brandwonden, ontstekingen, infectieziektes, …
 • Blaasklachten en urinaire klachten: ontstekingen, incontinentie, …
 • CVS: ik werk mee in de tweede fase van een pilootproject van een homeopathisch middel dat speciaal gemaakt is voor patienten met CVS klachten. De resultaten uit de eerste fase van het project zijn veelbelovend. Voor meer info verwijs ik naar de website van het C.K.H. (zie de links).
 • Gedragsproblemen bij baby’s, kinderen en pubers: ADHD, agressie, angsten, …
 • Gewrichtsklachten: reumatische aandoeningen, arthritis, …
 • Hart- en vaatziekten: arteriosclerose, hoge bloeddruk, hoge cholesterol, …
 • Huidklachten: acne, huidallergieën, eczema, herpes, zona, psoriasis, …
 • Keel-, neus- en oorklachten: oorontsteking, sinusitis,…
 • Leverstoornissen: geelzucht, …
 • Menopauzale klachten
 • Menstruatiestoornissen: PMS, PCOS,…
 • Migraine en hoofdpijn in het algemeen
 • Ouderdomsklachten: haaruitval, geheugenverlies, osteoporose, dementie, …
 • Psychiatrische ziekten: schizofrenie, manisch depressie, …
 • Psychische klachten: depressies, fobieën en manieën, eetstoornissen, onverwerkt verdriet, rusteloosheid, …
 • Rug- en nekklachten: whiplash, lumbago, hernia, …
 • Respiratoire aandoeningen: astmatische klachten, hyperventilatie, …
 • Spijsverteringsklachten: gevoelige darm (IBS), colitis ulcerosa, stoelgangproblemen, candida, …
 • Slaapstoornissen
 • Trauma’s op lichamelijk en/of mentaal-emotioneel gebied
 • Verslavingen: alcoholisme, roken, eten, …
 • Vruchtbaarheidsproblemen
 • Zwangerschapsklachten

Hoe ziet een klassiek-homeopathische behandeling eruit?

Voor jou als cliënt gaat een klassiek homeopathische behandeling als volgt. Aan de hand van een uitgebreid gesprek wordt een homeopathisch geneesmiddel uitgezocht. Dit middel wordt voor jou specifiek uitgezocht. Al lijken je klachten misschien op die van een ander, je ervaart je klachten op je eigen manier. De homeopaat wil graag zo veel mogelijk over je klachten weten: Wat is er gebeurd, welke veranderingen zijn er geweest, wat voor ziektes heb je gehad of komen er voor in de familie en vooral: wie ben jij? Want geen mens is gelijk. De PC-middelen zijn een uitzondering hierop omdat ze wel op de klacht en niet zozeer op de individuele persoon gekozen zijn. Op grond van het zo volledig mogelijke beeld van jezelf kiest de homeopaat het geneesmiddel. Dit middel wordt onder de vorm van bolletjes of in oplossing meegegeven. Als het middel goed gekozen is brengt het je lichamelijk en geestelijk weer in balans.

Praktisch gezien Men geeft soms als richtlijn dat je de eerste keer de bolletjes rechtstreeks laat smelten onder de tong zodat je ze later bij een eventuele herhaling opgelost in een glaasje water kan innemen. Een andere mogelijkheid is dat men het middel opgelost in een flesje water meegeeft met duidelijke instructies hoe vaak je hiervan mag drinken. Het is belangrijk dat je je houdt aan de voorgeschreven dosering. Men verplicht je meestal niet om voor je homeopathische behandeling iets aan je leefgewoonten te veranderen. Koffie en munt moet je enkel laten als je er sterk gevoelig voor bent en ze dus zowieso bijna nooit consumeert.

De duur van het genezingsproces is afhankelijk van je vitaliteit, de tijd dat je deze klachten al hebt en de ‘aard’ van de ziekte waaraan je lijdt. Je kan me vragen een prognose te stellen van de behandelingsduur. Acute ziektes kunnen binnen enkele dagen of uren genezen.

Bij chronische klachten ziet het behandelingsplan er als volgt uit: Het eerste consult duurt over het algemeen 2 uur. Als de homeopaat een keuze heeft gemaakt betreffende het middel dat je krijgt (meestal maar 3 korreltjes of druppeltjes) krijg je dat direct na het consult of het wordt opgestuurd. Als er geen sprake is van een acute situatie wordt er doorgaans na 4 tot 8 weken een nieuwe afspraak gemaakt. Het vervolgconsult bestrijkt over het algemeen 1 uur. Alle veranderingen worden op een rijtje gezet en er wordt beoordeeld of je al dan niet goed hebt gereageerd. De homeopaat kan concluderen dat je een ander middel nodig hebt of dat een middel moet worden herhaald of dat je middel nog steeds werkt. Afhankelijk van de aard en de resterende intensiteit van de klachten wordt een nieuwe afspraak gemaakt na enkele weken of maanden, of de homeopaat spreekt af dat je hem/haar contacteert wanneer je zelf voelt dat je terug een middel nodig hebt. Eens je middel uitgekozen en geëvalueerd is, kan je, wanneer je later terug klachten zou krijgen, je homeopaat ook telefonisch of per e-mail contacteren. Als men hieruit kan opmaken dat een herhaling van je middel aangewezen is, kan hij/zij je middel opsturen.

Wat we regelmatig waarnemen is een terugval of een begin van klachten na vaccinatie. Daarom wil ik er even op wijzen dat het aangeraden schema van Kind en Gezin maar 1 van de vele mogelijkheden is om met vaccinaties om te gaan. Waarschijnlijk is bij het opstellen ervan ook rekening gehouden met praktisch-organisatorische overwegingen en adviezen van lobbygroepen uit de farmaceutische industrie. Daarom vind ik het raadzaam om, bij een beslissing voor het al dan niet vaccineren of op welke leeftijd vaccineren van jezelf of je kind, je eerst ook te informeren bij andere instanties. Hiervoor verwijs ik naar de website van de vzw ter preventie van vaccinatieschade. Je kan me ook steeds om advies vragen, maar het blijft een persoonlijke beslissing die je best op een bewuste manier voor jezelf of je kinderen maakt.

Na het innemen van een middel kan het voorkomen dat er eerst een lichte beginverergering van de klachten optreedt. Vaak is dit een aanwijzing dat je het juiste middel hebt gekregen. Op dat moment overtreft het homeopatische middel qua prikkel de verstoring in je lichaam en dat kan een toename van de klachten geven. Ze verdwijnen doorgaans snel en het is goed deze `begin-verergering’ tijdens het volgende consult te vermelden. Ook kan het voorkomen dat je na het homeopatische middel uitscheidingsreacties gaat krijgen zoals bijvoorbeeld: meer plassen, zweten, verkouden worden, veel huilen en voor vrouwen onder andere witte vloed. Vaak verdient het de voorkeur deze niet te bestrijden. Bij twijfel kan je je homeopaat steeds raadplegen.

Ook kunnen tijdens de behandeling, in een mildere vorm, oude klachten terugkomen. Dit kan in principe als een gunstig verloop van de therapie worden beschouwd: het is meestal niet raadzaam om deze klachten te onderdrukken met homeopathische of reguliere middelen. Maar laat dit alles je niet afschrikken want al bij al is klassieke homeopathie een zachte geneeswijze die een algemene gezondheid en weerbaarheid beoogt op lange termijn.